Ja patrzę ze swoje strony, Ty ze swojej strony.

Stwórzmy wspólny obraz! Obraz wzajemnych relacji. To zupełnie realne, choć mówili ci, że nie umiesz malować.
Gra w abstrakcję, to współtworzenie obrazu. Nie trzeba umieć malować, trzeba podjąć wyzwanie. Czy warto zagrać? Z całą pewnością. Jeżeli kolekcjonujesz sztukę? kochasz nowoczesne malarstwo? Intryguje Ciebie to, co twórcze i odważne?

Ta sztuka jest dla ciebie.